Fler jobb i länet

Arbetsmarknaden fortsätter att vara stark. Arbetslösheten i Västra Götalands län är nere på 3 procent, en procentenhet lägre än för ett år sedan. Men en viss dämpning börjar märkas, visar Arbetsmarknadstyrelsen, AMS, rapport för oktober

Länets arbetsförmedlingar fick in drygt 10.000 lediga jobb i oktober, det är 13 procent mer än förra året. Flest lediga jobb finns inom detaljhandeln, men också inom bygg och teknikområdet.

De långtidsarbetslösa blir färre och också utrikes födda har lättare att få jobb. Det märks särskilt bland männen där arbetslösheten sjunkit från drygt 4 procent till 2,8 procent på ett år.

Arbetslösheten bland ungdomar har också minskat i Västra Götaland, men närmare 5.000 unga under 24 år är utan jobb, och fler unga är fortfarande långtidsarbetslösa jämfört med för ett år sedan.