Halland föreslår flera miljöåtgärder

Det finns nu flera förslag på hur Halland kan bidra för att minska tillförseln av föroreningar och förbätta den ekologiska balansen i Kattegatt.

Länsstyrelsen i Halland har ställt samman en lista på såväl egna förslag som propåer man fått från de halländska kommunerna om hur de 450 miljoner kronor som regeringen avsatt för att förbättra tillståndet i Östersjön och Västerhavet ska fördelas.

I runda slängar slutar den halländska önskelistan på 75 miljoner.

Bland annat vill man säkra de skyddszoner som idag finns runt vattendragen, men riskerar att försvinna som följd av ändrade EU-regler.

Stor våtmark högt upp på listan
Länsstyrelsen vill också anlägga fler våtmarker. En önskedröm är att få skapa en riktigt stor våtmark på sisådär en 200 hektar. Den skulle både bli landskapsvårdande, ta hand om näring som läcker ut från åkrarna och motverka risken för översvämningar enligt Jonas Svensson, vid Länsstyrelsen.

Åtgärder kan främja även turism
Ett annat stort projekt kommer från Varbergs kommun, det handlar om att minska miljöbelastningen på Himleån. Genom attt bygga vad som kallas hästskovvåtmarker och meanderkruvor på den uträtade sträckan mellan Åttabro och Rolfstorp skulle näringstilförseln kunna minska med hälften, till gagn för miljön den biologiska mångfalden men också badvattnet och turismen!

Och Halmstad kommun vill hitta metoder för att få bort ruttnande algsamlingar från stränderna och Länsstyrelsen vill gärna undersöka hur bottenfärger och toalettavfall från fritidsbåtarna påverkar mijön i hamnarna.

Hur mycket statliga pengar det blir återstår förstås att se.