Allt dyrare att rena vatten

Karlskoga Energi & Miljö kommer att satsa 45 miljoner kronor på ett nytt vattenverk som ska rena vattnet. Orsaken är att Karlskogas råvatten som hämtas från Timsforsen blir allt sämre.

Anders Berger, VA-chef på Karlskoga Energi&Miljö förklarar att mångmiljonsatsningen är nödvändig för att kunna leverera den goda kvallitén på vattnet som Karlskoga har haft hittills.
Problemet med försämrat råvatten, alltså det vatten som man tar från början - ofta från någon sjö eller älv, blir allt vanligare. Flera kommuner i länet har redan blivit tvungna att ta itu med problemet med dåligt vatten.
Kumla och Laxå är två kommuner i länet som också har fått vidtagit åtgärder i mångmiljonklassen för att rena vattnet, eller helt enkelt hitta nya vattentäkter.
Kommunägda Laxåvatten har en ny vattentäkt sedan en tid tillbaka, och Kumla som tar sitt vatten från sjön Tisaren, och som även levererar vatten till Hallsberg, upptäckte att vattnet försämrades allt fortare och fortare. Även de fick göra stora satsningar i en reningsanläggning.
Marcel Minnegal är driftingengör för vatten och avlopp i Kumla kommun, och han förklarar att investeringen var en jätteviktig åtgärd, på längre sikt.