Återvinningsstationer läggs ner

I Motala, Vadstena och Ödeshög försvinner återvinningsstationer för papper, plast och tidningar i slutet av november.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som sett över sina containrar, men i Motala protesterar man mot planerna.

Fredrik Feldt som är avfallsingenjör i Motala tycker det är fel att ta bort stationer eftersom insamlingsnivåerna inte är uppe i den nyvå som kommunen önskar:
- I vårt hushållsavsfall så är ju 20-25 % förpackningar i någon form, och tar man bort de här stationerna i kransorterna så är vi rädda att vi får ännu mer förpackningar i soppåsen, menar han.

I Motala är det återvinningsstationerna i Fågelsta, Karlsby och Medevi som ska plockas ner. I Vadstena försvinner stationerna för papper, plast, metall och glas i Rogslösa och Hov. I Ödeshög är planerna inte helt klara än.

Ingen miljösynpunkt

Ulla Krohn är regionansvarig på Förpacknings- och tidningsinsamlingen i bland annat Östergötland, och hon är medveten om att det blir en sämre service för de personer som bor på de drabbade orterna:
- Men stationer motiverar inte sin placering ur miljösynpunkt, säger hon. Vår strävan är att det ska finnas återvinningsstationer i anslutning i köpcentrum och dit folk åker för att handla varor och förpackningar.

Inne i Motala kommer det att bli några nya återvinningsstationer senare, i Smedsby, Bergsäter och Ekön. Men landsbygden blir av med sina. Frågan är om kommunen kan möte det på något sätt, och avfallsingenjör Fredrik Feldt säger att kommunen visserligen skulle kunna titta på om man kan starta med någon form av fastighetsnära insamling:
- Men jag tycker inte att det är någon bra lönsing heller, konstaterar han avslutningsvis.

Raina Medelius/Marie-Louise Kristensson
raina.medelius@sr.se