Äldres kost näringsfattig

Gnesta kommun har tagit fram ett kostprogram för kommunens äldre invånare, det för att näringsintaget bland dom äldre inte är tillfredsställande.

Kostprogrammet ska förtydliga vem som har ansvar för att de äldre får i sig näringsrik mat.

Man ska också ta särskild hänsyn till äldre matgäster som på grund av kulturella, religiösa eller har andra skäl till att inte kunna äta standard matsedeln