Räddningstjänsten raggar rekryter

BÅSTAD. Räddningstjänsten på Bjärehalvön låter intresserade män och kvinnor prova på att vara frivillig brandman. Liksom andra mindre kommuner har Båstad svårt att rekrytera frivilliga brandbekämpare.