Nacka förbereder utförsäljning av hemtjänst

Redan i början av december vill Nacka kommun bolagisera hemtjänsten och därefter bjuda ut den till försäljning.

Det står i den tidsplan som kommunen skickat ut till medarbetarna och som Radio Stockholm har tagit del av.

Hela omorganisationen ska ha tagit form i slutet av mars nästa år, enligt tidsplanen.

Enligt politikerna har hemtjänsten gått back med mellan sex och sju miljoner kronor under året, och därför ska den säljas ut.