Föräldrar reagerar på nedläggningsförslag

Flera skolor i Kalix kommun hotas av nedläggning. I exempelvis Töre som är en av de berörda byarna reager nu föräldrar på att barnen ska flyttas till en större skola inne i Kalix.

Skolorna i Morjärv, Pålänge och Vitvattnet kan komma att stängas från och med nästa läsår. Dessutom hotas högstadiet i Töre, liksom mellanstadiet i Sangis och Risön. 

Föreslagen finns med i tjänstemannautrednnig som tagits fram på uppdrag av Kalix kommun.

En av de som reagerat och vill se skolan kvar i Töre som den är idag är föräldern Jeanette Berisha.

Jeanette Berisha som själv har barn i årskurs 4 och 9 i Töre befarar att barnen med en anonymare skolgång kan dras in i problem som förstörelse, skolk och tjuvrökning. Men även att skolresultaten kan försämras om inte någon ser barnen och deras individuella behov.

Men en större skolenhet behöver ju inte bara betyda negativa konsekvenser, utan även positiva saker som fler kompisar, större kursutbud och möjligheter till fler aktiviteter, men Jeanette Berisha har svårt att se det som är positivt med att lägga ner högstadiet i Töre.

- Det enda som är positivt är väl att de kan få läsa spanska om de går i Kalix. Det får de inte här i Töre, säger Jeanette Berisha.

Som alternativ till att lägga ner högstadiet i Töre framhåller Jeanette Berisha förslaget att den kommunala skolan i samhället skulle få vara en självstyrande enhet.

Önskemålet om att få driva skolan i Töre på så kallat intraprenad har också funnits med i bilden ett bra tag och har aktualiserats än mer efter det senaste förslaget.

Nu ska tjänstemannautredningen ut på remiss, innan Kalix kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i januari. Men Jeanette Berisha tror inte att politikerna själva kommer ta sig tid att träffa de elever, lärare och föräldrar som berörs av eventuella skolnedläggningar.

- Nä, jag tror inte de besöker skolorna under den här tiden. Jag tror det är lättare att bara fatta beslut på det som står på ett papper och inte när det handlar om människor, säger hon.

Läs tidigare nyhet: