Lundby ger gratis juridisk rådgivning på försök

20 minuter gratis juridisk rådgivning.

Ja , det kan man få på Hisingens bibliotek på tisdag eftermiddag.

Då ställer jurister från en advokatfirma upp utan ersättning.

Och faller tisdagens advokatjour väl ut är det möjligt att servicen kommer att permanentas, säger Lamija Sabanovic på medborgarkontoret i Lundby.

Som samhällsinformatör möter hon dagligen människor som behöver juridisk hjälp men som inte har råd att betala för den.