Halland föreslår åtgärder för renare hav

Det finns flera förslag på hur Halland kan bidra för att minska tillförseln av föroreningar och förbätta den ekologiska balansen i Kattegatt. (SR Halland)