Sjukdomar drabbar misshandlade kvinnor

Kvinnor som upprepade gånger utsätts för fysiskt våld löper tre till fyra gånger så hög risk att drabbas av sjukdomar och andra kroppsliga symptom jämfört med övriga kvinnor. Det visar en ny norsk studie.

Det gäller bland annat sjukdomar som astma, migrän, högt blodtryck, diabetes och problem med sköldkörtel, njurar och urinvägar.

-Våld är underskattat som folkhälsoproblem och är vanligare än folk tror, säger forskaren och läkaren Malin Eberhard-Gran vid Nasjonalt folkehelsinstitutt som har lett studien, till tidningen VG.

Nästan en av sex kvinnor som ingick i studien rapporterar att de har utsatts för våld i vuxen ålder. Fyra procent hade upplevt våld under det senaste året. Att vara våldsoffer ökar dessutom risken för depression och ångest.

2 730 norska kvinnor i åldrarna 18-40 år var med i studien som presenteras i den amerikanska tidskriften Journal of General Internal Medicine.