Han får inte anlägga en badplats eller väg

Det kan nu bli problem för en man som vill anlägga en badplats och en väg ner till Mosjön i Sävsjö kommun.

Tidigare har kommunen upphävt det strandskydd som råder. Men det beslutet har överklagats av Naturvårdsverket som nu får rätt hos länsstyrelsen som inte tycker att det är motiverat att ge dispens från strandskyddet för att bygga en väg och en badplats.