Omorganisation på Försäkringskassan klar i länet

Länets försäkringskassa har redan klarat av den stora omorganisation som genomförs i landet då omkring 1000 av 16 000 anställda kan komma att behöva byta arbetsort och 500 att sluta.

- Då länet har varit pilotprojekt så är det redan avklarat sedan en månad säger Ann Helen Engström som ar fackligt ombud för ST.
Av 250 som arbetar i länet har en del fått nya arbetsuppgifter i den nationella del som förläggs hit och andra har kvar de lokala uppgifter dom sysslat med tidigare och dessutom väntas 100 nya tjänster till länet.
Idag är det bara en handfull som ännu inte fått sin plats i den nya organisationen men hon utgår från att det kommer att lösa sig.