JO kritiserar Iggesunds kommundelsnämnd

Iggesunds kommundelsnämnd får kritik från Justitieombudsmannen för beslutet att omplacera en kvinna på ett så kallat HVB-hem.

Kvinnan bodde på ett hem i Forsbacka i Gävle kommun och flyttades mot sin vilja till ett hem i Iggesund i hemkommunen Hudiksvall.
Justitieombudmannen hänvisar till socialtjänstlagen och kritiserar Iggesunds kommundelnämnd för att ha brustit i kommunikationen med kvinnan.