Inte helt stängt för vårdnadsbidrag i Göteborg

Trots rödgrönt styre i Göteborg finns en öppning för kommunalt vårdnadsbidrag.

Den borgerliga oppositionen vill genomföra regeringens vallöfte och miljöpartiet är tungan på vågen men har inte bestämt sig än.

Frågan är bordlagd i kommunstyrelsen och miljöpartiet väntar nu på besked om hur bidraget är konstruerat.

Det kommer socialdepartementet att ge om ett par veckor.

Regeringen har sagt att det ska vara möjligt att ta ut vårdnadsbidrag på deltid om familjen trappar ner annan barnomsorg.

Detaljerna kommer att visa om bidraget därmed kan rimma med miljöpartiets vallöfte om 35-timmarsvecka.

Om vårdnadsbidraget ger en rimlig arbetstidsförkortning utan att kommunens barnomsorg påverkas negativt kan det öppna för vårdnadsbidrag i Göteborg.

Det är känsligt eftersom samarbetet mellan miljöpartiet och socialdemokraterna äventyras om de inte är överens om de ekonomiska effekterna för kommunen.

Frågan kompliceras också av att miljöpartiet är splittrat.

Bland annat finns i vissa stadsdelar en oro för att vårdnadsbidraget ökar segregationen.

De kommuner som vill får från den 1 juli införa ett skattefritt vårdnadsbidrag på 3 000 kronor i månaden för barn mellan ett och tre år.

Regering och riksdag klubbar till våren riktlinjerna efter remiss i kommunerna.