Medborgarförslag om skyltar på broar

Broarna över Motala ström i Norrköping kan komma att få skyltar med respektive namn på.

Idén, som kommit från en privatperson i Norrköping genom ett medborgarförslag, har tagits emot positivt av Tekniska nämnden som föreslår att 55.000 kronor ur tekniska kontorets budget ska användas för skyltningen.

Slutgiltigt beslut tas av kommunfullmäktige den 19:e november.