Kvinnor som utsätts för våld drabbas av sjukdom

Kvinnor som upprepade gånger utsatts för fysiskt våld löper tre-fyra gånger så hög risk att drabbas av sjukdomar och andra kroppsliga symptom jämfört med övriga kvinnor, enligt en ny studie.

Det gäller bland annat sjukdomar som astma, migrän, högt blodtryck, diabetes samt problem med sköldkörtel, njurar och urinvägar. -Våld är underskattat som folkhälsoproblem och är vanligare än folk tror, enligt dom forskare som har lett studien vid norska Nasjonalt folkehelsinstitutt. Det skriver den norska tidningen Verdens Gang idag.