Arbetslösheten sjunker men inte för de funktionshindrade

Idag räknas 3,7 procent av befolkningen i länet som arbetslös och hittills i år har 19000 personer fått nytt jobb varav 1769  under oktober månad.
Men samtidigt har arbetslösheten bland de funktionshindrade under 25 år har ökat med 29 % det senaste året.
Det visar AMS månadsstatistik för oktober.

Lars Lööw, utvecklingsdirektör vid Samhall säger att läget på arbetsmarknaden just nu innebär en historisk chans att rå på arbetslösheten bland funktionshindrade. Men det förutsätter att inte samhället utgår ifrån att den som har nedsatt arbetsförmåga