Vårdpersonal får betala sjukfrånvaro

Varje år får många den fruktade vinterkräksjukan.
Särskilt stor risk att drabbas löper personal inom vården och därför betalar flera landsting personalens karensdagar.
Men i Västernorrland får personalen själva stå för kostnaderna.

En undersökning som SVT gjort visar att det skiljer mycket mellan landstingen, när det gäller reglerna för karens vis sjukdom.

Flera landsting, bland annat Blekinge, Gävleborg, Örebro och Värmland, betalar ut lön även under karensdagen och i vissa fall även två dagar efter tillfrisknandet.

Men i Västernorrland får vårdpersonalen ingenting, även om de smittats på sina arbetsplatser.