Fristadsbor kräver trafiklösning

Fristadborna tröttnat på att inget händer med trafikproblemen på riksväg 42 och järnvägen genom samhället.

Nu vill de ha ett möte med bland annat Vägverket, Banverket och SJ, säger kommundelsordföranden Bertil Myhrberg (m).

Man ska gå till mötet med de väg- och järnvägsansvariga med ett öppet sinnelag, säger Bertil Myhrberg

Vad gäller riksväg 42 så har man fått en blinkande 30-skylt som tänds när någon kör för fort, och man tror inte man kommer så mycket längre med Vägverket.

Över huvud taget har det på senare år, trots flera olyckor och många krav, inte hänt så mycket mer än 30-skylten.

De statliga verken har skyllt på bristande resurser. Men om inte Väg- och Banverket har råd så borde Borås Stad satsa, tycker Bertil Myhrberg.