Avhostat revben var cancer

En patient anmäler en läkare vid Vårdcentralen Åsidan i Nyköping till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, för en felaktigt ställd diagnos.

Läkaren gjorde bedömningen utan att röntga mannen att han hade hostat av ett revben i samband med en lunginflammation. Men Senare visade sig att mannen hade cancer.