Många pappor får inte träffa barnen på fars dag

Under söndagens fars dag är det många pappor som inte får träffa sina barn.
– Samhällets grundinställning är att barnen tillhör kvinnan, säger Anders Schröder, aktiv inom pappa-barnföreningen i Skaraborg.

Föreningen pappa-barn bildades i Stockholm förra året. Den ska vara en helt ideell verksamhet till stöd för pappor som hamnat i vårdnadstvist om sina barn.

Intresset för föreningen är stort. Föreningen har över 1 000 medlemmar, både män och kvinnor.

Under fars dags-helgen kommer föreningen att hålla manifestationer runtom i landet för att försöka nå ut med sitt budskap.

– Vi kan inte genomföra en vårdnadsutredning på lika villkor, säger Anders Schröder.