Bönderna får mer betalt för mjölken

Milko höjer priset till mjölkbönderna med 20 öre från årsskiftet. Det innebär en total prishöjning med 75 öre sedan i oktober.

Orsaken till att bönderna får mer betalt är en ökad efterfrågan på mjölkpulver i framförallt Indien och Kina.