Hövdingar vill ha bättre tågtrafik

Tågtrafiken i Mälardalen behöver bli bättre. Det skriver de fem landshövdingarna i Mälardalen, däribland Örebro läns landshövding Sören Gunnarsson, i ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Bland annat kräver de att trafiksystemen samordnas bättre så att fler tåg ska kunna köra samtidigt i högtrafik.
De skriver också att taxan för kollektivtrafiken över länsgränserna behöver samordnas och att regler för skatteavdrag för resor till och från arbetet behöver ses över så att resor med kollektivtrafik blir mer attraktivt.