Bara hosta och feber kräver normalt inget läkarbesök

Landstinget skärper nu rutinerna för vilka sjukdomar som ska prioriteras. De som bara besvär från övre luftvägarna med besvärlig hosta, feber, öron- eller svår svalgsmärta ska i första hand ringa till sjukvårdsrådgivningen.

- Folk i gemen tror att ”jag blir fortast frisk om jag får träffa en doktor”. Men det är inte sant i de här fallen, säger Gunnar Åström, läkare på Backens hälsocentral i Umeå i en intervju på landstingets hemsida.

- Det finns patienter som bättre behöver vår hjälp. Dit hör multisjuka äldre och personer med kroniska diagnoser, t ex diabetes och hjärt-kärlsjukdom, säger Gunnar Åström.

Det är läkare och sjuksköterskor som tillsammans arbetat fram den nya policyn. Den är förankrad på hälsocentralerna men också på sjukhuset, sjukvårdsrådgivningen, akutmottagningar, alla mottagningar i primärvården inklusive Citymottagningen i Umeå har från  och med nu en samsyn när det gäller övre luftvägsinfektioner.  

Symtomen vid övre luftvägsinfektioner är påfrestande men faktiskt oftast självläkande. Ett viktigt mål är minska antibiotikaförskrivningen – och därmed också alla biverkningar. Visste du t ex att 60 procent av barn mellan 2 och 16 år med öroninflammation blir smärtfria inom ett dygn, oberoende av antibiotika? Hela 85 procent blir spontant besvärsfria inom tre dygn.

Den som har besvär från övre luftvägarna med besvärlig hosta, feber, öron- eller svår svalgsmärta ska i första hand ringa till sjukvårdsrådgivningen, 090-785 11 77, där erfarna sjuksköterskor ger råd om vad som är bäst att göra för just dig. De gör en första bedömning. I regel räcker egenvård. Du får veta om du borde träffa en sjuksköterska eller läkare. Är symtomen allvarliga kommer du att hänvisas till läkarundersökning omedelbart. 

För att fånga upp dem som verkligen behöver kontakt med läkare förses alla distriktssköterskor, sjuksköterskor på sjukvårdsrådgivningen m fl med en grundligt utarbetad checklista. Allteftersom vissa kriterier är uppfyllda eller inte agerar personalen utifrån det.

Detta enligt en artikel på landstingets hemsida.