Ingen disciplinpåföljd för läkare som vägrade skriva sjukintyg

Den läkare på en vårdcentral i Karlstad som vägrade skriva sjukintyg till en patient, gjorde inte något fel som kan leda till disciplinpåföljd.

Det konstaterar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter en anmälan från en kvinna som därmed förlorat rätten till sjukersättning.