Inget resebidrag till friskoleelever

Friskoleelever i Norrköping som har andra läsårstider än de som går i kommunala skolor kommer inte att få något bidrag för att ta sig till skolan. Det föreslår nu kollektivtrafiknämnden till kommunfullmäktige.

Bakgrunden är den uppgörelse mellan Östgötatrafiken och regionförbundet Östsam som slagit fast att tidtabellerna ska samordnas med läsårstiderna.

Friskolor som avviker från de uppsatta tiderna kommer därför själva få stå för elevernas eventuella resor till och från skolan.