Ett mål lagad mat på helgerna till de boende Nysätragården

Boende på Nysätragården i Robertsfors får bara ett lagat mål mat på helgerna. Anledningen är främst den låga personalbemanningen.

Kostens betydelse för äldre människors hälsa är för närvarande ett uppmärksammat område inom äldrevården och Robertsfors kommun har själva satt en hög målsättning för måltiderna.

Politikerna i Robertsfors har inte glömt bort maten inom äldreomsorgen. I effektmålen som styr Socialnämndens verksamhet skriver kommunen att ”Den enskilde ska uppleva att kost och måltidssituationen är anpassad till hans/hennes behov.”

Men bara frukost och ett mål varm mat om dagen, dessutom fjärrproducerad färdigmat från Sala, är inte vad personalen anser anpassat till behoven och de har upprepade gånger försökt få ökad personalstyrka. Även anhöriga är missnöjda med mathållningen på helgerna.

Nysätragården har 21 boende delat på två avdelningar. Helgbemanningen per avdelning är i snitt 1,5 tjänst på lördagar och söndagar.

Socialstyrelsen de senaste två åren publicerat 22 artiklar om måltidernas betydelse för äldre. Den senaste handlar om dementa och beskriver risken för undernäring om inte personalen hinner med måltiderna. Flertalet äldre tappar matlusten. ”Det krävs finurlighet och lyhördhet för varje persons problem och behov”, skriver Socialstyrelsen.

I Robertsfors får personalen vara finurlig, bara det inte kostar något. Socialnämnden behöver minst en miljon för att de gamla på Nysätragården ska få det bättre men vet inte var de ska ta pengarna när verksamheten redan pekar på ett stort underskott.

Reporter Örjan Holmberg.