Chansar på att hinna före tåget

Det sker alltfler olyckor och tillbud i järnvägskorsningar.

Banverket reser runt med en informationskampanj i södra Sverige som heter Chansa inte.

Problemet vid järnvägskorsningar är ofta att föraren är dumdristig och just chansar på att hinna över, enligt Banverket.

I Banområdets södra område som inkluderar Blekinge, Skåne, södra Halland, merparten av Småland samt några östgötakommuner ligger antalet tillbud på över 80 per år.

Det syns en klar ökning från 2004, men någon förklaring till varför olyckorna började öka då finns inte.