Vill byta tidiga omdömen mot prov

Om socialdemokraterna enas med de borgerliga partierna om en skolpolitik över blockgränserna kan beslutet om skriftliga omdömen på Gotland ändras.

På lördagen hade socialdemokraternas Förtroenderåd möte i Stockholm för att diskutera partiets skolpolitik. Rådet är partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna, och från Gotland deltog Per-Erik Andh och Conny Kristensen-Gahnström.

– Vi har ju kommit fram till att väljarna tycker att vi har misslyckats lite, och då måste man ju omvärdera, säger Per-Erik Andh.

Förtroenderådet gav partiledaren Mona Sahlin uppdraget att förhandla om skolpolitiken med de borgeliga partierna. Och då får hon gå med på att införa nationella prov i årskurs tre, om de släpper på sitt krav på skriftliga omdömen för de yngsta barnen.

I mitten av oktober beslutade politikerna i kommunfullmäktige på Gotland om att införa frivilliga skriftliga omdömen för alla barn och ungdomar i öns skolor. Beslutet kritiserades av oppositionen. Och om socialdemokraterna får igenom sin del i en överenskommelse då får inte Gotland ha kvar skriftliga omdömen för de yngsta barnen, inte ens frivilliga.

Per-Erik Andh (s) tycker att det är viktigt för både elever och lärare att det blir en långsiktig skolpolitik som inte ändras efter varje val.