S drog upp riktlinjer för framtidspolitik

På söndagen avslutade socialdemokraterna sina framtidsdagar, som ska fungera som startskott för arbetet med att forma en politisk inriktning med nya inslag. Skolpolitiken har stått i fokus, men partiets olika rådslag har också diskuterat andra politikområden.

Partisekreterare Marita Ulvskog var påtagligt nöjd i avslutningstalet, där hon bland annat sa att socialdemokraterna ska vara stolta över att bära spår av sina rötter.

I seminarier och debatter har hundratals socialdemokrater i helgen diskuterat hur den egna politiken ska förändras.

Småföretagare
Huvudfrågan har legat på skolan men på söndagen handlade det om allt från globalisering, välfärd till jobben där uppgiften är att forma en ny politik för småföretagare.

Luciano Astudillo är en av dem som leder det arbetet.

– En viktig beståndsdel är att se till att det trygghetssystem som finns, a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring ger bättre utväxling för de små och medelstora företagarna så att de vågar ta risken att bli företagare.

Nu ska socialdemokraterna väcka liv i en nerlagd utredning om just företagare och trygghetssystemen. Det är socialdemokratisk företagarpolitik, enligt Luciano Astudillo.

Skolpolitiken
Men den viktigaste frågan under helgen var alltså en ny inriktning för skolpolitiken, där partiledare Mona Sahlin satte hela sitt ledarskap på spel för att få förtroenderådet med sig på att inleda samtal med regeringen.

För det krävdes enligt Sahlin inte minst att partiet förespråkar nationella prov tidigare och betyg tidigare i skolan än idag. Förslag som har röstats ner av två kongresser tidigare men som ingen delegat röstade emot efter Mona Sahlins vädjande.

Katarina Helmerson
katarina.helmersson@sr.se