Immigranter räddade utanför Grekland

Den grekiska kustbevakningen har räddat 280 immigranter på ett fartyg som sände ut nödsignal i hårt väder utanför Peloponnesos.

Fartyget hade inlett färden i Turkiet och målet var Italien.    Enligt polisen var de flesta flyktingarna irakier som ska ha betalat 2 000 dollar var för resan.

Fartygets befälhavare och de 15 besättningsmännen greps av den grekiska polisen och kommer att ställas inför rätta för människosmuggling.