Smygfilmning kan bli olagligt

Det kan bli olagligt att filma eller fotografera någon i en situation som upplevs kränkande.

Efter flera domar i Högsta domstolen där de som i smyg filmat eller fotograferat människor i intima situationer friats, överväger integritetsskyddskommittén att föreslå en lagskärpning.

Kommittén vill att de som fotograferar eller filmar kränkande situationer ska kunna straffas eller bli skadeståndsskyldiga, det skriver Dagens Nyheter. Kommittén lägger fram sitt slutbetänkande efter nyår.