Svensk turism stor klimatbov

Den svenska turistnäringen står för tio procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Det är framförallt turisters flygresor som har den största påverkan på klimatet. Flygresorna står för mer än en tredjedel av utsläppen eftersom svenskar reser allt mer och allt längre bort, samtidigt kommer också fler utländska turister till Sverige.

Förutom flygresorna har också hotellövernattningar stor klimatpåverkan.

Beräkningen är gjord av docent Stefan Gössling vid Lunds universitet och den nyzeeländske forskaren Michael Hall, som räknat ut turistbranschens påverkan på klimatet, skriver Svenska Dagbladet.

De två forskarna är kritiska mot att turistnäringen inte har gjort något åt utsläppen.