Järsnäs historia i bokform

2007-11-12: I helgen kunde man beskåda gamla, nötta och gulnande-men spännande dokument runt om i landet när Arkivens dag firades. Morgonskiftet besökte Järsnäs utanför Lekeryd där en ny bok om socknen presenterades