Skralt i kommunkassorna

De flesta av länets kommuner har så dålig betalningsförmåga att om man jämförde dem med ett vanligt företag så skulle banken vägra ge nya lån.

Soliditeten, det finansiella nyckeltal som mäter hur sund ekonomin är, är mycket låg i tio av länets 12 kommuner. En tumregel för att banken ska låna ut pengar är att ett företag har en soliditet på över 25 procent för att kunna säkerställa betalningsförmågan långsiktigt.

Många av länets kommuner ligger dessutom på ett minus då deras framtida pensionsåtagande tas med i beräkningen.

Nu ska inte företag och kommuner bedömas riktigt efter samma måttstock för ett företag som inte klarar att betala går omkull. En kommun som inte klarar sina ekonomiska åtaganden kan ju höja skatten som en kortsiktig lösning för att bota en sjuk ekonomi.

Här följer läns kommunernas soliditet. Bokslut 2006

Borgholm: - 21,00%
Emmaboda: - 17,00%
Hultsfred: - 34,00%
Högsby: - 17,00%
Kalmar: - 1,00%
Mönsterås: + 28,00%
Nybro: - 7,00%
Oskarshamn: + 52,00%
Torsås: - 9,00%
Vimmerby: + 36%
Västervik: + - 0,00%

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s centrala databas.