Blodproppsmedicin kan förhindra missfall

Medicin som traditionellt sett används för att förhindra blodproppar hos äldre kan också förhindra missfall hos gravida. Det visar försök som gjort vid Borås lasarett. Teorin är att små blodproppar kan vara orsaken till upprepade missfall. (SR Sjuhärad)

Hypotesen att små blodproppar kan ligga bakom upprepade missfall har överläkare Lennart Blomqvist på kvinnokliniken vid Borås lasarett prövat i en förstudie på ett tjugotal par som haft problem med upprepade tidiga missfall. Resultaten efter förstudien har varit mycket bra.

”Stöd för hypotesen”
– Det har gått väldigt bra. Jag kan säga att det är nästan 100 procent stöd för hypotesen, säger Lennart Blomqvist.

Paren som Lennart Blomqvist haft med i sin förstudie hade alla haft minst tre efter varandra tidiga missfall. Innan de började behandlas med blodproppsförhindrande medicinering så genomgick de noggrann testning för att utesluta att andra faktorer kunde vara orsaken till missfallen.

Ett av paren som deltog var Åse och Jorma Walldén.

– Naturligtvis hoppas man att det skulle gå bra, men under hela graviditeten var det en stor oro, säger Åse Walldén.

Efter tio års försök med det ena besvikelsen efter den andra så föddes för en månad sedan föddes deras efterlängtade dotter Miranda.

– Detta var verkligen det sista försöket. Vi hade ju själva i stort sett gett upp hoppet. Det var tur att det gick vägen den här gången, säger Åse Walldén.

Startar ny studie
De goda resultaten hittills gör nu att Lennart Blomqvist i december startar en studie där 400 par ingår. Det blir den största studien hittills, säger han.

– Studien ser jag som väldigt betydelsefull. Skulle studien visa på någon faktor där man skulle kunna hjälpa de här gruppen av patienter, är det ett stort värde.

Sofia Boo, SR Sjuhärad
sofia.boo@sr.se