Svårt med ekonomin i många golfklubbar i Skaraborg

Många golfklubbar i Skaraborg har svårt att få ekonomin att gå ihop. Billingens golfklubb, som har stora problem, sa tidigare i höst nej till att låta krögaren Silvester Jellinek ta över driften av golfbanan.
Men Jellinek, som driver kommersiell golfbana på Knistad, säger att han diskuterar med minst två andra klubbar om liknande samarbete.

Silvester Jellinek ser affärsmässiga fördelar med att ha gemensam drift med en annan bana. Och själv anser han att det finns för många banor idag.

- I framtiden måste det bli färre helt enkelt, säger Silvester Jellinek.

Att det finns ekonomiska problem på flera håll står klart, det visar en kartläggning av Skaraborgsklubbarnas ekonomiska läge. 2007 har varit ett tufft år med minskade intäkter för green fee. Även om antalet medlemmar i vissa fall ökar så går ekonomin ändå inte ihop.

Höjda avgifter
Billingen har det svåraste läget med en akut likvidetskris. Men på många håll blir det höjda avgifter 2008. Silvester Jellinek anser att kommersiella banor klarat nedgången bättre än de ideella, just för att de är kommersiella.

- En privatägd bana lägger om verksamheten mycket snabbare än en medlemsägd klarar av.

I Lidköping och Skövde har man diskuterat att omvandla de traditionella medlemslånen till spelrätter. Det skulle stärka klubbens ekonomi, men innebär att återbetalningsgarantin försvinner för den som vill lämna sin klubb.

Tillbakagång
Silvester Jellinek menar att detta signalerar att de ideella golfklubbarna är på tillbakagång, och andelen banor som drivs i kommersiellt syfte kommer att öka.

För den vanlige golfaren spelar det ingen roll, säger han:

- 90 procent av golfarna vill spela på en bana som är öppen när de vill spela, men välklippta greener som det är snyggt och prydligt runt omkring och till ett bra pris. Priset avgör marknaden hela tiden.