Ihrebor vill inte ha sänkt hastighet

Ihrevikens Tomtägarförening i Hangvar protesterar mot Vägverkets planer att sänka farten på länsväg 149 från dagens 90 till 70 kilometer i timmen.

Redan i dag är hastigheten nedsatt på delar av sträckan och de boende anser att hastighetssänkningen känns omotiverad och mycket irriterande.

De tror att det blir svårt att få allmänhetens acceptans för en sänkning och tror att respekten för reglerna luckras upp.

Därför vill de boende i Ihreviken att hastigheten 90 kilometer i timmen behålls på väg 149 mellan Visby och Stenkyrka.