Östergötland sluter upp bakom E22

Regionförbundet Östsam har nu bestämt sig för att gå med i bolaget E22 AB som verkar för att göra fyrfilig motorväg av europavägen mellan Trelleborg och Norrköping.

E22 AB ägs av regionförbunden i Skåne, Blekinge och Kalmar. Östsam har tidigare tvekat om att gå med men i och med att även Östergötland nu går med så finns politisk enighet längs hela vägsträckan.

Företaget vill att E22:an byggs ut genom en så kalla OPS-lösning där både statliga och privata pengar används till bygget.

Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet bland annat eftersom man anser att Östsam inte väger kostnaderna för motorväg mot till exempel kostnaderna för en uttbyggnad till trefiliig väg med växelvis två körfält i varje riktning. En utbyggnad som enligt vänsterpartiet skulle kosta en tredjedel av kostnaden för fyrfilig motorväg.