Fler blir sjukpensionärer i Halland

Det senaste året har antalet personer som blir sjukpensionärer - eller får sjuk och aktivitetsersättning som det formellt heter - minskat i riket som helhet, medan det ökar i Halland.

Det totala ohälsotalet är fortfarande lågt i Halland, men när det gäller de som är sjukskrivna mer än ett år och får sjuk och aktivitetsersättning så kan man se en tydlig ökning.

En förklaring kan enligt Försäkringskassan vara att man i Halland är bättre på att sätta in tidiga insatser för att avgöra om en sjukskriven person kan återgå till jobbet i någon form, eller om den ska vara sjukskriven i mer än ett år.