Ingen succé för hushållsnära tjänster

Framgången med de hushållsnära tjänsterna har uteblivit i vårt område, sen de infördes den första juli i år. Många företag startades då det skulle gå att gör avdrag för tjänsterna. Men anstormningen av kunder som många väntade sig har uteblivit.

Det har kanske inte riktigt blivit vad en del hoppats på. Många som kanske skulle ha behov av att få städat hemma eller hjälp i trädgården avvaktar med att beställa hushållsnära tjänster. Och Auli Florin på Bohus Service Partner upplever att en av förklaringarna är att många inte vågar släppa in främmande personer i sina hem.
Annars är det den kategori av människor som man förväntat som efterfrågar hushållsnära tjänster, nämligen barnfamiljer och äldre.

Bohus Service Partner har idag två heltidsanställda som jobbar hemma hos folk, en jobbar på deltid och en på timmar men söker en person till.

Bekväm Hemservice har tre på heltid, fyra på deltid och har fortfarande en bit till målet att vara 20 anställda vid årets slut.

Farmartjänst i Vänersborg som har mycket jobb hos privatpersoner har inte märkt någon ökning efter den 1 juli.

Och Seso Städservice i Uddevalla har fyra-fem personer på heltid som jobbar hos privatpersoner. Sarita Elasson som är en av ägarna tycker att det var ungefär det hon räknat med men hon hoppas och tror på att fler privatpersoner kommer att vända sid till dom och lika förhoppningsfull är Auli Florin.

Text: Jörgen Winkler 
Epost:
jorgen.winkler@sr.se
Telefon: 0522-67 00 51