Bråk på Länsstyrelsen

En kommande rapport från Arbetsmiljöverket som påtalar allvarliga brister i arbetsmiljön på Länsstyrelsen är felaktig, enligt landshövding Eva Eriksson, skriver idag Nya Wermlandstidningen.

Rapporten , som publiceras om ett par veckor, kritiserar, enligt tidningen, Länsstyrelsen för bland annat bristande intern information och att anställda inte vågar kritisera ledningen. Landshövdingen hävdar att det är ett fåtal anställda som undergräver verksamheten.