Länstyrelsen vill veta var rovdjuren finns

Om man ser något av de stora rovdjur som finns i Örebro län, lo, varg eller björn, så bör man kontakta länsstyrelsen. Anledningen till det är att länsstyrelsen ansvarar för kartläggningen av rovdjuren.

Men enligt Maria Levin på Viltskadecenter, är det är inte alla som känner till att man bör kontakta länsstyrelsen när man ser de här djuren.
På Viltskadecenter drar man nytta av länstyrelsens rovdjurskartläggningen, eftersom man där jobbar med att förebygga skador från stora rovdjur.