EU-projekt kan lyfta Bräcke centrum

Det är dags att göra någonting åt Bräcke Centrum. Något som gör att de tusentals som passerar varje dag stannar, det vill handlarna i Bräcke.

Därför planerar organisationen Svensk Handel - som nu gör en förstudie - ett centrumutvecklingsprojekt tillsammans med Bräcke, Ånge, Fränsta och Matfors. Man hoppas kunna få pengar från EU.

I projektet ska man se hur centrum kan snyggas upp, vilka aktiviteter som kan sättas igång - och om man kan ändra hastighetsgränserna, så att det inte går lika fort att passera tätorten.

Om det blir ett projekt kan det börja redan nästa år och pågå i tre.