Kräftpesten längre norrut än tidigare

Kräftpesten har i år spridit sig längre norrut än någonsin, enligt en sammanställning som Fiskeriverkat har gjort.

Både Jämtland och Västernorrland har drabbats.

Förra året klassades 38 vattendrag som smittade av kräftpest i Sverige, i år är det så många som 400.

Smittan sprids lätt mellan vattendrag via båtar eller fiskeriredskap som inte torkat, men framförallt genom att folk planterar ut kräftor på egen hand, det säger Lennart Edsman, forskare på Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium.

Kräftpesten kom till Sverige med den amerikanska signalkräftan, som kom till Sverige för hundra år sen.

Signalkräftan bär på smittan men är själv tålig mot själva sjukdomen. Det är den svenska flodkräftan som drabbas och dör ut.