Varierad skolstart och rakare busslinjer för samhällets bästa

Kollektivtrafiken skulle kunna fungera bättre och bli mer effektiv om den anpassades bättre till människors önskemål och om man kunde styra passagerarströmmarna så att de kom jämnare under dagen.

Bland annat skulle busstrafiken flyta bättre om skolelever inte började skoldagen samtidigt.

Förslaget kommer från nationalekonomen Anders Ljungberg på Linköpings universitet som snart lägger fram sin doktorsavhandling om förbättringar av kollektivtrafiken. I avhandlingen har han använt Linköping som utgångspunkt.

- Vad jag kommit fram till är att genom att variera starten på skoldagen med en kvart. Så kan man få stora positiva effekter i busstrafiken.

Gratis mitt på dagen
Det skulle inte bli lika trång på bussarna och det skulle bli mindre förseningar om till exempel en tredjedel av eleverna började kvart i åtta, en tredjedel klockan åtta och en tredjedel kvart över åtta, menar Anders Ljungberg.

För det är många människor som åker buss tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen. Där emellan är det glesare bland passagerarna. Om man kunde styra om passagerarströmmarna så att de blir jämnare under dagen skulle fler kunna åka med bussarna samtidigt som komforten skulle bli bättre.

Samhällsekonomiskt perspektiv
Det är en av utgångspunkterna i Anders Ljungbergs avhandling. Ytterligare en metod som han föreslår är att ändra biljettpriserna så att det blir billigare, kanske till och med gratis, att åka kollektivt mitt på dagen. Ytterligare ett förslag är att räta ut busslinjer så att fordonen kör mer på stora och raka vägar än på små och krokiga.

Sammantaget vill Ljungberg se kollektivtrafiken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där man både väger in nyttan för flertalet och för samhället i övrigt. Något som sällan görs, säger Ljungberg.

- Tittar man på förändring i hela systemet och genomför alla de här varianterna så skulle det bli ganska stora välfärdsökningar i samhället.

Men är det inte många som förlorar på att man flyttar busshållplatserna till stora vägar istället för små?
- Generellt kommer gångavståndet att öka för alla resenärer men det uppvägs mer än väl av förkortad väntetid och åktid.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se