Få anmäler diskriminering

Diskriminering verkar vara ett litet problem i Dalarna. De senaste fem åren har bara knappt 70 anmälningar gjorts till de olika ombudsmännen för diskriminering. Det kan jämföra med omkring 8 000 anmälningar i hela landet. Det visar en kartläggning, som Radio Dalarna har gjort.

Undersökningen omfattar alla anmälningar till Jämo (Jämställdhetsombudsmannen), DO (diskrimineringsombudsmannen), Homo (ombudsmannen för diskriminering på grund av sexuell läggning) och HO (handikappombudsmannen).
Till Jämo har det exempelvis bara kommit 13 anmälningar på fem år från Dalarna. Från landet i övrigt har det kommit omkring 800 anmälningar.
– Det är svårt att veta vad det beror på att det inte kommer fler från Dalarna, säger Anne-Maria Bergström vid Jämo. Det är kanske brist på information.
– Många känner kanske inte till vad Jämo gör och vilka möjligheter som det där finns.
Speciellt få anmälningar kommer från män i Dalarna. Det är bestickande få, anser Anne-Maria Bergström.
– Om det bara är ett fåtal fall som kommer till kännedom kan saker inte rättas till om de är fel, poängterar hon.