Lägenhet blev tillhåll för ungdomar - kommunen reagerade inte

Minderåriga har under en längre tid kunnat dricka sig berusade i en lägenhet i Norduppland. Samma lägenhet är dessutom del i en utredning om en våldtäkt på en trettonårig kille. Lägenhetsägaren, en 23-årig kvinna, är misstänkt för brottet.

Hennes mamma har varit orolig för henne och de ungdomar som har vistats i lägenheten, och berättar att hon därför vid flera tillfällen berättat om situationen för berörda vid kommunens socialkontor. Men inga åtgärder har vidtagits.

- De har inte reagerat, de har väl inte tid att tänka på ungdomarna.

Den 23-åriga kvinnan erbjöds i början av året en lägenhet centralt i orten, efter det att kommunen tagit hem henne från ett behandlingshem. Kommunen gav henne dessutom en god man som skulle hjälpa henne med ekonomin.

Mamman till den 23-åriga kvinnan säger att hon i och med flytten varit i kontakt med kommunens socialkontor, eftersom hon varit orolig för hur dottern skulle klara av att bo där.

Snart fick hon fog för sin oro, då hon upptäckte att lägenheten förvandlats till en ungdomsgård där minderåriga och andra drack sig fulla. Detta berättade hon om för kommunen vid flera tillfällen.

- Ja, de säger att de inte kan göra någonting åt det. Det verkar som om de nonchalerar det. Jag har sagt till dem att det är små ungar mellan 13 och 15 år som är där. Men de har inte reagerat. De har inte sagt någonting.

Flera personer har bekräftat för Upplandsnytt att det har varit stökigt i trapphuset. Grannarna har både anmält problem i samband med fester till det kommunala bostadsbolaget och  vid ett av festtillfällena tillkallat polis. Bara några veckor efter den händelsen gjorde polisen en husrannsakan i lägenheten, då den 23-åriga kvinnan blivit misstänkt för våldtäkt på en trettonårig pojke.

Trots alla signaler som funnits på att något inte stått rätt till i lägenheten, har inga åtgärder vidtagits. Socialchefen i kommunen påstår dessutom att man inte visste något om det här.

- Det har inte kommit in till individ- och familjeomsorgen. Det kan ju vara så att föräldrarna informerat någon i verksamheten utanför individ- och familjeomsorgen.

Socialchefen menar att om den personen varit orolig, skulle den ha kontaktat någon i individ- och familjeomsorgen som kan jobba med den här typen av frågor.

Av hänsyn till brottsoffer och berörda familjer har vi valt att låta alla vara anonyma.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se