Fler tjänster på länsstyrelsen hotas

Ännu fler kan komma att bli av med jobbet på länsstyrelsen på Gotland. Regeringen vill nämligen koncentrera vissa uppgifter till några få länstyrelser i landet.

Lena Andersson, som är avdelningschef på länsstyrelsen, inser att en koncentration ger större kunskap, men utarmar också Gotlands länsstyrelse.

Det senaste året har länsstyrelsen tvingats minska antalet anställda med över 30 tjänster. Men förändringens vind är alltså inte över.

Flera utredningar pågår nu samtidigt som ska se över vilka arbetsuppgifter som kan slås ihop och flyttas till några få länsstyrelser. I förslaget pekas sju länsstyrelser i landet ut.

För Gotlands del kommer Stockholms län i så fall få ta över bland annat frågor om aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar, alkohol- och tobaksärenden, tillstånd för kameraövervakning, begravningsfrågor, bilskrot och biltillsyn, lotterier, lönegaranti, medborgarskap, mineral och torvfyndigheter, stiftelser, stöd till boende, transport av farligt avfall och överförmyndare.

Allt detta är ärenden som har bedömts vara särskilt komplicerade, samtidigt som de inte är beroende av personliga besök.

Idag är dessa uppgifter fördelade på flera personer på Gotland, men totalt kan det röra sig om tre till fyra tjänster.

Vad Lena Andersson nu hoppas på är att länsstyrelsen på Gotland kan övertyga regeringen om att de kan få huvudansvar för någon av de uppgifter som nu ska samlas på ett och samma ställe.